returns

Wszystkie produkty (poza produktami szytymi na miarę) mogą zostać zwrócone do 14 dniu od momentu zakupu. 

Konsument ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.

W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument zaraz po otrzymaniu przez na zwróconego towaru w nienaruszonym stanie